Energievoorziening

De tijdelijke energievoorziening wordt verzorgd door super geluidgedempte aggregaten van 150 KVA tot 1.000 KVA. Onze zgn.“twinpacks” zijn zodanig ingericht dat bij uitval van één unit de andere zonder enige onderbreking de energie-verzorging overneemt. E.e.a. is niet in beeld of geluid waarneembaar en voorkomt het opnieuw opstarten van audio en/of video reportagewagens.

Overige faciliteiten